[1]
L. Samuelsson, «Etik i utbildning för hållbar utveckling – Att undervisa den etiska dimensionen av en kontroversiell fråga», ADNO, bd. 14, nr. 4, s. 22 sider, des. 2020.