[1]
Åsa Wedin og J. Rosén, «Språkliga normer i förskollärarutbildning: Ett kritiskt perspektiv», ADNO, bd. 15, nr. 2, nov. 2021.