[1]
S. Gasson, «Det flerstämmiga engelskämnet i den svenska grundskolans tidigare år: utrymme för flerspråkighet?», ADNO, bd. 15, nr. 2, s. 27 sider, nov. 2021.