[1]
C. H. H. Hancock, U. V. Midthassel, og H. Fandrem, «Læreres erfaringer med å fremme tilhørighet og engasjement i flerkulturelle klasser i videregående skole», ADNO, bd. 15, nr. 2, nov. 2021.