[1]
H. Halberg og J. Brumo, «Ulv engasjerer! Erfaringer med skjønnlitteratur i tverrfaglig arbeid på mellomtrinnet», ADNO, bd. 15, nr. 1, s. 19 sider, jan. 2021.