[1]
C. Haslekås og S. Kittilsen, «Lærerstudenter i elevrollen møter utforskende arbeidsmåter i naturfag», ADNO, bd. 16, nr. 3, s. 23 sider, nov. 2022.