[1]
H. Hugo, «Lärare i årskurs 5 planerar historieundervisning med fokus på skriftliga resonemang», ADNO, bd. 16, nr. 3, s. 22 sider, okt. 2022.