[1]
H. Halberg og T. A. Fiskum, «Skjønnlitteraturen i det tverrfaglige - Når mellomtrinnselever leser skjønnlitteratur og lærer om rovdyr i en uteskoledidaktisk sammenheng », ADNO, bd. 16, nr. 3, s. 26 sider, nov. 2022.