[1]
S. Sæther, J. Spord Borgen, og P. E. Leirhaug, «Lek i læreplanen i kroppsøving - historisk konseptualisering», ADNO, bd. 16, nr. 3, s. 24 sider, okt. 2022.