[1]
K. T. Marti og E. Knain, «Bærekraftig utvikling i naturfaglige og samfunnsfaglige skriveoppgaver fra grunnskolen», ADNO, bd. 16, nr. 2, s. 25 sider, sep. 2022.