[1]
M. B. A. Reffhaug, K. M. Jegstad, og E. Andersson-Bakken, «Kritisk tenkning – fra intensjon til praksisfortolkning: En analyse av barnetrinnslæreres forståelse av kritisk tenkning», ADNO, bd. 16, nr. 2, s. 21 sider, sep. 2022.