[1]
L. V. M. Undrum, «Kritisk tilnærming til tekster i sosiale medier: - En studie av influenseres tekster på Instagram og unges utfordringer i møte med dem», ADNO, bd. 16, nr. 2, s. 24 sider, sep. 2022.