[1]
A. Wetlesen og S. Eie, «‘Sted’ som utgangspunkt for kritisk tenkning i geografi», ADNO, bd. 16, nr. 2, s. 22 sider, sep. 2022.