[1]
E. Andersson-Bakken, S. L. Heggernes, I. Krogstad Svanes, og H. Tørnby, «“Men da blir det urettferdig for dem som ikke får!”: Bildebøker som utgangspunkt for kritisk tenkning på barnetrinnet », ADNO, bd. 16, nr. 2, s. 23 sider, sep. 2022.