[1]
E. Scheie, T. Berglund, E. Munkebye, R. Lyngved Staberg, og N. Gericke, «Læreplananalyse av kritisk tenking og bærekraftig utvikling i norsk og svensk læreplan», ADNO, bd. 16, nr. 2, s. 32 sider, sep. 2022.