[1]
I. Ivashenko Amdal og L. B. T. Mastad, «Forståelsen av lærerutdannerrollen blant skolebaserte lærerutdannere i Norge», ADNO, bd. 16, nr. 1, s. 23 sider, jun. 2022.