[1]
M. H. Sørensen og J. I. Medbø, «I hvilken grad påvirker omvendt undervisning elevenes læringsutbytte i matematikk på 9. trinn sammenlignet med tradisjonell undervisning?», ADNO, bd. 16, nr. 3, s. 20 sider, nov. 2022.