[1]
P. Reitan Jensen, «Koherens i lektorutdanninga ved tre utdanningsinstitusjonar i Noreg. Ein kvalitativ studie frå eit leiingsperspektiv», ADNO, bd. 16, nr. 3, s. 21 sider, okt. 2022.