[1]
R. Olsen og C. Bjørndal, «Fragmentarisk partnerskap i lærerstudenters FoU-veiledning: En studie av studenter og lærerutdanneres erfaringer», ADNO, bd. 16, nr. 3, s. 24 sider, nov. 2022.