Kvello, P., S. S. Barstad, B. Rønning, E. T. Moen, og O. Østerlie. «Omvendt Undervisning Versus Tradisjonell Undervisning I Naturfag På Ungdomsskolen: En Studie Av Elevers Motivasjon, Forberedelser Og læringsutbytte ». Acta Didactica Norden, Bd. 14, nr. 1, februar 2020, s. 37 sider, doi:10.5617/adno.7757.