Myren-Svelstad, P. E. «Det Affektive møtet Mellom Tekst Og Lesar: Tre Postkritiske Inngangar Til å Velja skjønnlitteratur I morsmålsfaget». Acta Didactica Norden, Bd. 14, nr. 3, oktober 2020, s. 18 sider, doi:10.5617/adno.7811.