Aho, E. B. «Nyanlända Gymnasieelever – Elevidentiteter Och språkbarriärer». Acta Didactica Norden, Bd. 14, nr. 1, mars 2020, s. 20 sider, doi:10.5617/adno.7825.