Ulstad, S., V. R. Valstadsve, og K. Skjesol. «Mestringsorientert Klima – Veien Til høy Innsats, Indre Motivasjon Og Karakter I kroppsøving». Acta Didactica Norden, Bd. 14, nr. 1, mars 2020, s. 20 sider, doi:10.5617/adno.7826.