Jahnsen, V. R., og J. Bakken. «På Vei Mot Selvstendig Tekstrevisjon? En Studie Av Elevers Revisjon Av Tekstutkast I Norskfaget I videregående Skole». Acta Didactica Norden, Bd. 14, nr. 1, mars 2020, s. 20 sider, doi:10.5617/adno.7847.