Lauritzen, L.-M., Y. Antonsen, og L. Nesby. «‘Jeg Er Så Veldig Redd for Hvordan Jeg påvirker elevene.’ Utfordringer Og Muligheter I Undervisningen Av Folkehelse Og Livsmestring I Norskfaget:». Acta Didactica Norden, bd. 15, nr. 1, april 2021, doi:10.5617/adno.7848.