Rasmusssen, I., M. Kjærnsli, F. Jensen, og S. Ludvigsen. «Problemløsing Ved Samarbeid I PISA 2015: En Diskusjon Av Rammeverket Og Norske Elevers Resultater». Acta Didactica Norden, Bd. 14, nr. 1, april 2020, s. 22 sider, doi:10.5617/adno.7862.