Kjelaas, I., K. Eide, A. S. Vidarsdottir, og H. A. Hauge. «Å føle Seg Angrepet Intellektuelt: Språkkartlegging Av minoritetsspråklige Elever I videregående opplæring». Acta Didactica Norden, Bd. 14, nr. 1, mai 2020, s. 20 sider, doi:10.5617/adno.7871.