Dversnes, G. «‘Vi Kastet Elevene Ut På Dypet før’. Bruk Av Eksempeltekster I skriveopplæringen Hos Fire norsklærere». Acta Didactica Norden, Bd. 14, nr. 1, april 2020, s. 20 sier, doi:10.5617/adno.7897.