Hatlevik, I. K. R., K. L. . Engelien, og D. Jorde. «Universitetsskolers Bidrag Til Utvikling Av lærerutdanningen Ved Universitetet I Oslo». Acta Didactica Norden, bd. 14, nr. 2, mai 2020, s. 27 sider, doi:10.5617/adno.7913.