Østern, A.-L., R. Svedlin, og G. Engvik. «Partnerskap Inom lärarutbildning I Norge Och Finland: Historiska förutsättningar för Og praktiklärares förståelse Av Professionell Handledning». Acta Didactica Norden, bd. 14, nr. 2, mai 2020, s. 22 sider, doi:10.5617/adno.7915.