Hontvedt, M., M. Oddvik, og R. R. Næss. «Videolekser Som Ressurs for Lesing Og Undervisning I lærerutdanning – En Studie Av Hvordan Samarbeid Og Partnerskap Kan Utvikles Rundt lærerstudenters Videoinnspilte Leserefleksjoner». Acta Didactica Norden, bd. 14, nr. 2, mai 2020, s. 26 sider, doi:10.5617/adno.7916.