Bjørndal , K. E. W., Y. Antonsen, og R. Jakhelln. «FoU-Kompetansen Til Nyutdannede grunnskolelærere – Grunnlag for Skoleutvikling?». Acta Didactica Norden, bd. 14, nr. 2, mai 2020, s. 20 sider, doi:10.5617/adno.7917.