Antonsen , Y., G. Maxwell, K. E. W. . Bjørndal, og R. Jakhelln. «‘Det Er Et Kjemperart system!’ – Spesialpedagogikk, Tilpasset opplæring Og Nyutdannede læreres Kompetanse». Acta Didactica Norden, bd. 14, nr. 2, mai 2020, s. 20 sider, doi:10.5617/adno.7918.