Olovsson, T. G. «Ämnesövergripande Undervisning I SO-ämnena I Svensk Grundskola - Vad säger lärarna? ». Acta Didactica Norden, Bd. 14, nr. 3, september 2020, s. 24 sider, doi:10.5617/adno.7920.