Hansen, K. «Mesterlære I Praksisveiledning I lærerutdanning: Individuell, Relasjonell Eller I Praksisfelleskap? En Studie Av Eksamenstekster». Acta Didactica Norden, bd. 14, nr. 2, mai 2020, s. 18 sider, doi:10.5617/adno.7925.