Haugen, T. A., og E. F. Spilling. «Pedagogiske Tekstar Om Ordklassar: Ei undersøking Av lærebøker I Norsk På 3. Og 4. Trinn». Acta Didactica Norden, Bd. 14, nr. 1, mai 2020, s. 27 sider, doi:10.5617/adno.7927.