Häggström, M. «Avantgarde Utan Auktoritet – miljöaktivism I En lågstadieklass». Acta Didactica Norden, Bd. 14, nr. 1, mai 2020, s. 22 sider, doi:10.5617/adno.7936.