Tengberg, M., og M. Wejrum. «Observation Och återkoppling Med Fokus På Utvecklad Undervisning: Professionsutveckling Med hjälp Av PLATO». Acta Didactica Norden, bd. 15, nr. 1, februar 2021, s. 22 sider, doi:10.5617/adno.7985.