Hjukse, H., T. Aagaard, A. A. Bueie, T. Moser, og K. S. Vika. «Digitalisering I grunnskolelærerutdanningen: Om Faglige Forskjeller I Arbeidet Med Profesjonsfaglig Digital Kompetanse». Acta Didactica Norden, Bd. 14, nr. 1, juni 2020, s. 27 sider, doi:10.5617/adno.8023.