Borgen , J. S., og G. Engelsrud. «Språkbruk Om kroppsøving: Et Kritisk Blikk På Ny læreplan I Fagfornyelsen (LK20)». Acta Didactica Norden, bd. 14, nr. 1, juli 2020, s. 19 sider, doi:10.5617/adno.8099.