Kielland, I. M. «Fortellinger Om håp Og håpløshet – Bærekraftsundervisning I Antropocen». Acta Didactica Norden, bd. 15, nr. 2, oktober 2021, doi:10.5617/adno.8150.