Staal Jenset, I., og M. B. Balas. «Ny Praksisform I lærerutdanningen: Analysepraksis for Forsknings- Og Profesjonsforberedelse». Acta Didactica Norden, bd. 15, nr. 3, desember 2021, s. 23 sider, doi:10.5617/adno.8153.