Imenes, O. G., V. . Bjarnø, og O. E. Hatlevik. «Lærerstudenters Bruk Av Monte Carlo-Simulering for å løse Oppgaver Om Sannsynlighet: En Analyse Av 16 Gruppebesvarelser». Acta Didactica Norden, bd. 15, nr. 3, desember 2021, s. 26 sider, doi:10.5617/adno.8180.