Valenta, A., og O. Enge. «Bevisrelaterte Kompetanser I læreplanen LK20 for Matematikk I Grunnskolen». Acta Didactica Norden, Bd. 14, nr. 3, september 2020, s. 18 sider, doi:10.5617/adno.8195.