Vangsnes, V. «Prosessdrama Som Estetisk læreprosess: Ein Strategi for Utforskande Iscenesetjing Av Sentrale verdiområde I Fagfornyinga». Acta Didactica Norden, bd. 15, nr. 2, november 2021, doi:10.5617/adno.8294.