Stenseth, T. «Hvordan Fremme Studentaktivitet Og Engasjement for læring? En Designbasert Studie Av Omvendt Undervisning Og Videorefleksjoner I lærerutdanningen». Acta Didactica Norden, bd. 15, nr. 3, desember 2021, s. 22 sider, doi:10.5617/adno.8313.