Löfstedt, M. «Konstruktiv Religionskritik Och Religionsundervisning». Acta Didactica Norden, bd. 14, nr. 4, desember 2020, s. 18 sider, doi:10.5617/adno.8346.