Samuelsson, L. «Etik I Utbildning för hållbar Utveckling – Att Undervisa Den Etiska Dimensionen Av En Kontroversiell fråga». Acta Didactica Norden, Bd. 14, nr. 4, desember 2020, s. 22 sider, doi:10.5617/adno.8348.