Wedin, Åsa, og J. Rosén. «Språkliga Normer I förskollärarutbildning: Ett Kritiskt Perspektiv». Acta Didactica Norden, bd. 15, nr. 2, november 2021, doi:10.5617/adno.8361.