Gasson, S. «Det flerstämmiga engelskämnet I Den Svenska Grundskolans Tidigare år: Utrymme för flerspråkighet?». Acta Didactica Norden, bd. 15, nr. 2, november 2021, s. 27 sider, doi:10.5617/adno.8376.